News

Press release from Island Drilling Company AS

Island Drilling Company AS is pleased to announce that the company has signed a Contract with Capricorn Norge AS the 31th of October, to drill one well on Duncan prospect — Block 35/8 in the North Sea and two optional wells

Drilling is scheduled to commence in H1 2020. Island Drilling Management will be responsible for the operation of the Island Innovator.
Island Drilling Company AS is grateful that Capricorn Norge has chosen Island Innovator to perform this scope.

Capricorn Norge AS is a wholly owned subsidiary of Cairn Energy PLC and the Operator of License 880, Duncan prospect with holding a 60% interest.


Sandsli 01.11.2019

Roger Simmenes
CEO
Island Drilling ASNorsk
Pressemelding fra Island Drilling Company AS


Island Drilling Company AS er glad for å kunne annonsere at selskapet har signert en Kontrakt med Capricorn Norge AS den 31.10.19, for å bore en brønn på Duncan prospektet —Blokk 35/8 i Nordsjøen og to opsjons brønner.

Planlagt boreoppstart H1 2020. Island Drilling Management vil stå ansvarlig for å drifte operasjonen av Island Innovator.
Island Drilling Company AS takker for at Island Innovator har blitt valgt til dette boreoppdraget.

Capricorn Norge AS er et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC og Operatør for Lisens 880, Duncan prospektet med 60% eierandel.


Sandsli 01.11.2019

Roger Simmenes
CEO
Island Drilling AS